لوازم سفری

145,000 تومان

این یخچال یکی از بهترین یخچال در بازار با مدلport able electronic میباشد