وایر شمع حرفه ای

48,000 تومان

وایر شمع 8میل سه مغزی مخصوص نیسان وانت انژکتوری با قابلیت احتراق بالا سر شمعها

49,000 تومان

این وایر شمع با موادمخصوص ودارابودن سیلکون قوی وپرش بیشتر جرقه به خاطر آنتی شوکر آن باعث راندمان خودرو وقدرت آن میگردد این وایر شمع مخصوص سمندef7 بوده همراه باآنتی شوکر جرقه می باشد

48,000 تومان

قویترین وایرشمع تقویتی وکاهش مصرف 3مغزی 8میل تیبا

38,000 تومان

قویترین وایرشمع تقویتی وکاهش مصرف 3مغزی 8میل پیکان وروا

48,000 تومان

قویترین وایرشمع تقویتی وکاهش مصرف 3مغزی 8میل

48,000 تومان

قویترین وایرشمع تقویتی وکاهش مصرف 3مغزی 8میل

49,000 تومان

قویترین وایر شمع آنتی شوکردار جرقه سیکلون

59,000 تومان

قویترین وایر شمع آنتی شوکردار جرقه سیکلون

58,000 تومان

قویترین وایر شمع آنتی شوکردار جرقه سیکلون

48,000 تومان

قویترین وایر شمع تقویتی آنتی شوکردار جرقه سیکلون