کیت شتاب دهنده خودروی کاربراتوری

كد كالا: 16
قیمت: 120,000 تومان

قابل نصب روی تمام خودروهای کاربراتوری 4سیلندر6سیلندرو8سیلندر

امتياز اين محصول
0 امتياز

این کیت بین کویل ودلکو نصب کرده وباعث چند برابر شدن جرقه برق دلکو به شمع میشود که این امر باعث کاهش مصرف اتومبیل وافزایش شتاب میشود

برچسب محصول