شمع ایردیوم سوزنی NGK پایه بلند

كد كالا: 1183
قیمت: 135,000 تومان

شمع ایریدیوم ngk ژاپن سوزنی پایه بلند

امتياز اين محصول
0 امتياز

شمع موجود با 100هزار کیلومتر مفید همراه با احتراق کامل وبدون خام سوزی داخل محفظه احتراق موتور خودرو صورت میگیردکه این امر یک از مزیتهای بارز شمع موجود است که باعث نرم کار کردن خودرو در دور آرام وبدون لرزش موتور واز طرفی باعث بالا بردن عمر سنسور اکسیژن به خاطر خام نسوختن بنزین موجود در خودرو میگردداین شمع موجودبه خاطر تکنولوژی کشور ژاپن که سوزن شمع موجود از آب کروم dfrبه کار برده که این امر باعث بالا بردن عمر موتور خودرو میگردد